InterGOLD
24 กันยายน 2021

Gold Around

ราคา ทองคำ วันนี้ ข่าวสาร บทวิเคราะห์

ไวรัสโคโรนา-พ.ร.บ.งบฯ พ่นพิษ กนง.ลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 1

กนง

กนง

InterGOLD

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมือวันที่ 5 ก.พ.2563 มีมติ เป็นเอกฉันท์ ให้ลดอัตรา ดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 1.25 เป็น ร้อยละ 1.00 ต่อปี โดย ให้มีผลทันที เนื่องจากประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 มี แนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าประมาณการเดิม ซึ่งเป็นผลมาจากการระบาดของไวรัสโคโรนา ความล่าช้าของ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี และภัยแล้ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ ธุรกิจและการจ้างงานที่เกี่ยวเนื่องจำนวนมาก

ขณะที่อัตราเงินเฟ้อ มีแนวโน้มต่ำกว่าเป้าหมาย จากแนวโน้มการชะลอตัวของ เศรษฐกิจ ในสถานการณ์เช่นนี้ คณะกรรมการฯ จึงเห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย เพิ่มขึ้น จะช่วยลด ผลกระทบจากปัจจัยลบที่เกิดขึ้น รวมทั้งสนับสนุนสภาพคล่อง และ การปรับปรุง โครงสร้างหนี้ให้กับภาคธุรกิจและครัวเรือนที่ได้รับผล กระทบจากการ ชะลอตัวของเศรษฐกิจจึงเห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

สำหรับภาวะการเงินที่ผ่านมาอยู่ในระดับผ่อนคลาย โดยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลง สภาพคล่องในระบบ การเงินอยู่ในระดับสูง แต่สินเชื่อภาคธุรกิจมีแนวโน้มชะลอลงตามแนวโน้มเศรษฐกิจ

ด้านอัตราแลกเปลี่ยน แม้ว่าเงินบาทอ่อนค่าลงบ้าง แต่ยังไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจไทย และมีแนวโน้มผันผวน ทั้งนี้คณะกรรมการฯ จะติดตามสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนและเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างใกล้ชิด รวมถึงติดตามผลของการผ่อนคลายกฎเกณฑ์กำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินเพื่อเอื้อให้เงินทุนไหลออก และสนับสนุนให้ ธปท. ดำเนินมาตรการเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องร่วมกับภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ จะติดตามพัฒนาการของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตรา เงินเฟ้อ และเสถียรภาพระบบการเงิน รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ โดยเฉพาะผลกระทบจาก การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี และภัยแล้ง เพื่อ ประกอบการดำเนินนโยบายการเงินในระยะต่อไป โดยพร้อมใช้เครื่องมือ เชิงนโยบายอย่าง เหมาะสม รวมทั้งจะติดตามปัญหาเชิงโครงสร้างที่กระทบกับความสามารถ ในการแข่งขัน และแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง จากทุกภาคส่วน

 2,452 total views,  1 views today

%d bloggers like this: