InterGOLD
24 กันยายน 2021

Gold Around

ราคา ทองคำ วันนี้ ข่าวสาร บทวิเคราะห์

แบงค์ชาติขยายมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก ไวรัส โควิด-19

ที่มารูปภาพ : https://www.bot.or.th/bot_image_gallery/icon/Default_Facebook.png

InterGOLD

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ธปท.ได้จากการติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้ง การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ที่มีแนวโน้มลุกลาม และส่งผลกระทบรุนแรงในวงกว้างต่อธุรกิจและประชาชนทั่วไป จึงได้ร่วมกับสถาบันการเงิน กำหนดมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ลูกหนี้ธุรกิจทุกประเภท และครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวในเชิงรุก

ทั้งนี้ได้เน้นการให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องและเร่งปรับโครงสร้างหนี้ อาทิ ให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม พักชำระหนี้เป็นการชั่วคราว ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ลดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ผ่อนชำระขั้นต่ำบัตรเครดิตได้ต่ำกว่าร้อยละ 10 เพิ่มวงเงินชั่วคราวสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อช่วยให้ลูกหนี้สามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตินี้ไปได้ โดยกำหนดเป็นมาตรการชั่วคราวระยะเวลา 2 ปี ระหว่าง 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564

นายรณดล กล่าวเพิ่มเติมว่า ธปท. จึงได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดชั้นและการกันเงินสำรอง รวมทั้งการรายงานข้อมูลเครดิตของลูกหนี้ เพื่อให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น เพื่อให้การช่วยเหลือด้านสภาพคล่องและปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที

 8,067 total views,  1 views today

%d bloggers like this: