InterGOLD
2 สิงหาคม 2021

Gold Around

ราคาทองคำวันนี้ ทิศทาง ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์ ที่รวดเร็ว ใหม่สด ทุกวัน

(GoldAround.com) สั่งลดค่าไฟฟ้า 3 % ลดผลกระทบจากไวรัส โควิด-19

InterGOLD

‘กกพ.’ สั่งหั่นค่าไฟฟ้า 3 % ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท 3 เดือน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เริ่มรอบบิล เม.ย.- มิ.ย. 2563

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ลดอัตราค่าบริการไฟฟ้าสุทธิที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วลงอีก 3 % ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท มีผลในการเรียกเก็บค่าบริการ ตั้งแต่เม.ย.–มิ.ย.2563 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการ บรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชน และลดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

นอกจากนั้นกกพ.ยังได้มีมติให้ผ่อนผันยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด เป็นการชั่วคราวให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5 ประเภทที่ 6 และประเภทที่ 7 ให้มีผลตั้งแต่เดือนเม.ย.-มิ.ย.2563 ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทดังกล่าวที่ปัจจุบันต้องเสียค่าความต้องการพลังไฟฟ้า ซึ่งคิดจากค่าไฟฟ้าในอัตราขั้นต่ำ จะเสียความต้องการพลังไฟฟ้าตามความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้จริง

 5,767 total views,  1 views today

Translate »
%d bloggers like this: