Welcome to Gold Around   Click to listen highlighted text! Welcome to Gold Around
25 มกราคม 2021

Gold Around

ราคา ทองคำ วันนี้ ข่าวสารทองคำ และบทวิเคราะห์

Gold Spot เป็นแนวโน้มขาลง จุดเปลี่ยนเป็นขาขึ้น คือ สิ้นวันต้องทะลุ 1,728 (CAF)

ออสสิริส

ออสสิริส

Gold Spot เป็นแนวโน้มขาลง จุดเปลี่ยนเป็นขาขึ้น คือ สิ้นวันต้องทะลุ 1,728
Spread the love

19-6-20

GoldOnlineFuture:Short

Reasons

Gold Spot เป็นแนวโน้มขาลง จุดเปลี่ยนเป็นขาขึ้น คือ สิ้นวันต้องทะลุ 1,728

  • US Dollar Index เป็นแนวโน้มแข็งค่า หากหลุด 96.จะเปลี่ยนเป็นขาลง
  • หากลุ้นปัจจัยบวกต้องรอ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) จะเปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก
    (WEO) ในวันที่ 24 มิ.ย. คาดว่ามีแนวโน้มหดตัวมากขึ้น

Day Trade

  • GOM20 Short 1,724 เป้าทำกำไร 1,710 -1,715 จุด Stop 1,730
  • GF10Q20 ไม่เข้าสถานะ

Trend Trade

GOM20 Hold Short จุด Stop 1,728
GF10Q20 Hold Long จุด Stop 25,420

ขอขอบคุณ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

 737 total views,  1 views today

Click to listen highlighted text!