Welcome to Gold Around   Click to listen highlighted text! Welcome to Gold Around
18 มกราคม 2021

Gold Around

ราคา ทองคำ วันนี้ ข่าวสารทองคำ และบทวิเคราะห์

Gold Spot เป็นแนวโน้มขาขึ้น หลังทะลุ 1,728(CAF)

ออสสิริส

ออสสิริส

Gold Spot เป็นแนวโน้มขาขึ้น หลังทะลุ 1,728
Spread the love

23-6-20

GoldOnlineFuture:Long

Reasons

Gold Spot เป็นแนวโน้มขาขึ้น หลังทะลุ 1,728

  • นักลงทุนกังวลการระบาดของเชื่อโควิด-19 ในสหรัฐฯเพิ่มขึ้น กระทบต่อธุรกิจสหรัฐฯ เช่น บริษัทแอปเปิล
    อิงค์ ประกาศปิดสโตร์ในสหรัฐฯ และบริษัทอื่นๆจะเริ่มปิดตาม ส่งผลต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯในอนาคต
  • กองทุน SPDR ซื้อทองคำอีก 6.73 ตัน

Day Trade

GOM20 Long 1,744-1,746 เป้าทำกำไร 1,755-1,760 จุด Stop 1,740
GF10Q20 Long 25,750 เป้าทำกำไร 25,850-25,870 จุด Stop 25,700

Trend Trade

GOM20 Open Long จุด Stop 1,722
GF10Q20 Hold Long จุด Stop 25,520

ขอขอบคุณ  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

 519 total views,  1 views today

Click to listen highlighted text!