Welcome to Gold Around   Click to listen highlighted text! Welcome to Gold Around
25 มกราคม 2021

Gold Around

ราคา ทองคำ วันนี้ ข่าวสารทองคำ และบทวิเคราะห์

บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้ 14 ก.ย.63 (LHC)

เล่งหงษ์ ทองคำแท่ง

เล่งหงษ์ ทองคำแท่ง

Spread the love

ภาพรวมทิศทางราคาทอง

ราคาทองคําในสัปดาห์เคลือนไหว  Sideway ในกรอบสามเหลียม  (1965-1910$) โดยมีระยะสวิงทีแคบลง  ใกล้ที่จะเลือกทิศทาง Breakout เร็วๆนี้ทางด้านกองทุนSPDR ปริมาณทองคํายังคงใกล้เคียงระดับเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ

สรุปข่าวเด่น รายสัปดาห์

บริษัทไมโครซอฟท์กล่าวว่า กลุ่มข่าวกรองรัสเซีย ที่เคยแฮ็คพรรคเดโมเเครตเมื่อ 4 ปี ก่อนช่วง การเลือกตั้งสหรัฐฯ กลับมายกระดับปฏิบัติการที่มุ่งเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรกว่า 200 แห่ง ซึงรวมถึงคณะหาเสียงและผู้ให้คําปรึกษาด้านการเมือง นางคริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ครังนี้ทําให้ผู้บริโภคยอมรับการชําระเงินแบบดิจิทัลมากขึน  และแนวโน้มก็เร่งตัวขึน  และเร็วๆ นี้ทางเจ้าหน้าที่ ECB มีกําหนดเปิดเผยการตัดสินใจในเรื่องของสกุลเงินดิจิทัลของธนาคาร กลางยุโรป (CBDC) แบงก์ชาติเพิมทางเลือกลงทุนออนไลน์ด้วยเงินตราต่างประเทศ  ถือเป็นเรื่องดีช่วยหนุนนักลงทุนตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้น  ไม่ต้องกังวลเรื องอัตราแลกเปลีòยนแม้จะซื้อทองในวันหยุดธนาคาร ถือเป็นการปรับที่เป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของการลงทุนทองคําออนไลน์เพราะนักลงทุนสามารถดูปัจจัยที่มผลต่อราคาทองคําในตลาดโลกและคํานวณเป็นเงินสกุลต่างประเทศ เช่นดอลลาร์สหรัฐได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนที่ในบางครังตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราในประเทศอาจจะไม่สัมพันธ์กันกับเวลาในการซื อขายทองคําธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศความสําเร็จในการจําหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเช่น โดยได้เป ดใช้งานระบบจําหน่ายพันธบัตรผ่านเทคโนโลยีบล็อกเช่นอย่าง เต็มรูปแบบ ทั งพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลรุ่น “วอลเล็ต สบม.” และ “ก้าวไปด้วยกัน” เพื่อเพิมความสะดวกให้ผู้ลงทุน และลดความซ้ำซ้อนในการทํางานของหน่วยงานต่าง ๆ ซึงขณะนี้พันธบัตรทั้ง 2 รุ่นจําหน่ายครบวงเงิน 5 หมื่นล้านบาทแล้วนักลงทุนคาดการณ์ว่า Fed จะมีการอภิปรายเกีòยวกับแนวทางการดําเนินนโยบายการเงินภาย ใต้กรอบนโยบายการเงินใหม่ในการประชุมวันที่ 15 – 16 ก.ย.นี้นักลงทุนคาดว่าการพูดคุยจะ เน้นไปที่การให้แนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับเงือนไขหรือสภาวะทางเศรษฐกิจใดที่จะสนับสนุนให้ Fed คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่ำต่อไป

ขอขอบคุณ : บริษัท เล่งหงษ์ คอมโมดิตีส์ จำกัด

 546 total views,  2 views today

Click to listen highlighted text!