Welcome to Gold Around   Click to listen highlighted text! Welcome to Gold Around
22 มกราคม 2021

Gold Around

ราคา ทองคำ วันนี้ ข่าวสารทองคำ และบทวิเคราะห์

บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้ 1 ธ.ค.63 (CAF)

ออสสิริส

ออสสิริส

Spread the love

Reasons

มีโอกาสรีบาวด์ลงต่อ

  • วันนี้ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ และคลังสหรัฐฯ จะต้องรายงานรายไตรมาสกับคณะกรรมาธิการ
    เกี่ยวกับการดำเนินการทั้งนโยบายการเงินและการคลัง
    เพื่อเยียวยาประชาชนและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (+ทองคำ)
  • ส่วนประเด็นลบมาจากบริษัทที่ทำยาต้านโควิด-19 เริ่มกระบวกการใช้จริง

Day Trade

GOZ20 รีบาวด์ Short 1,784-1,787 เป้า 1,7-1,800 จุด Stop สิ้นวัน 1,808
GF10Z20 Short 25,870 เป้าหมาย 25,600-25,700 จุด Stop 26,010

Trend Trade ใช้ราคาปิดสิ้นวัน
GOZ20 Hold Short จุด Stop 1,808
GF10Z20 Hold Short จุด Stop 26,940 /จุด Stop ATR 26,010

ขอขอบคุณ : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

 5,918 total views,  1 views today

Click to listen highlighted text!