18 เมษายน 2021

Gold Around

ราคา ทองคำ วันนี้ ล่าสุด ทิศทาง ข่าวสารทองคำ และบทวิเคราะห์ ที่เร็ว ใหม่สด ทุกวัน

ส่องเทรนด์ “ความปกติถัดไป” หลังCOVID-19

ส่องเทรนด์ “ความปกติถัดไป” หลังCOVID-19

รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไปหลังวิกฤติ COVID-19 สะท้อนให้เห็นเทรนด์สำคัญๆ โดยเฉพาะการเปิดรับเทคโนโลยีบริการดิจิทัลใหม่ๆ รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่ตอบโจทย์เรื่องความสะดวกสบาย โดยมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นำไปสู่เทรนด์การใช้ชีวิตแบบ next normal ที่จะเริ่มขยายตัวในวงกว้าง พร้อมทั้งมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตและระบบเศรษฐกิจในอนาคต

Stay-at-home Economy

สถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักของไวรัส COVID-19  ส่งผลให้วิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป “บ้าน” จึงไม่ได้เป็นแค่ “ที่อยู่อาศัย” แต่กลายเป็นออฟฟิศ ห้องประชุม ฟิตเนส หรือแม้กระทั่งโรงภาพยนตร์ ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้สามารถใช้งานผ่านแพลตฟอร์ม ออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบาย

เทรนด์ดังกล่าวก่อให้เกิด รูปแบบเศรษฐกิจที่เรียกว่า stay-at-homeeconomy เช่น การพบปะสังสรรค์ผ่านแอปพลิเคชัน ธุรกิจe-commerce บริการจัดส่งอาหารถึงบ้าน และเทคโนโลยีการชอปปิง ผ่านประสบการณ์เสมือนจริง (virtual reality)

Touchless Society

การดำเนินชีวิตในโลกยุค next normal จะมุ่งเน้น เรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยเป็นสำคัญ เทคโนโลยีจึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อ “ลดการสัมผัส” ตัวอย่างเช่น ระบบการจัดส่งสินค้าแบบ non-contact delivery โดยจะวางพัสดุลงในภาชนะหรือสถานที่ ที่ลูกค้ากำหนดไว้ล่วงหน้า ประตูที่มีเซ็นเซอร์เปิด – ปิดอัตโนมัติในพื้นที่ สาธารณะ รูปแบบการจ่ายเงินแบบ e-payment หรือแนวคิดการออกแบบพื้นที่ ธุรกิจที่สามารถให้บริการลูกค้าแบบปราศจากการสัมผัสใด ๆ แต่จะใช้ เทคโนโลยีการสั่งงานด้วยเสียง (voice recognition) หรือจำลองโลกเสมือนจริง (augmented reality) แทน

Regenerative Organic

ประเด็นเรื่องความปลอดภัยและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมถือเป็นหัวใจสำคัญของโลกยุค next normal ดังนั้นเรื่อง มาตรฐานสินค้าเกษตรที่เรียกว่า “regenerativeorganic” จะเด่นชัดมากขึ้น ซึ่งสินค้าเกษตรในกลุ่มนี้ ไม่เพียงต้องปลอดสารพิษและปราศจากการใช้เมล็ดพันธุ์ดัดแปลงเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงมาตรฐาน คุณภาพดิน การคุ้มครองสัตว์คุณภาพชีวิตเกษตรกร ความยุติธรรมด้านค่าแรง รวมถึงระบบฟาร์มที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

มาดู THE NEXT NORMAL กับปัจจัยพื้นฐาน 10 ประการ

อาหาร : เน้นการกินอย่างยั่งยืน ที่ทั้งดีต่อสุขภาพและไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อ สิ่งแวดล้อมในระยะยาว รูปแบบการบริโภคอาหาร สไตล์ plant forward เน้นส่วนผสมที่เป็นผัก ผลไม้ธัญพืชต่าง ๆ หรือเนื้อสัตว์ทางเลือก plant based meat จะได้รับความนิยม ขยายเป็นวงกว้าง

ที่อยู่อาศัย : smart home ที่มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยให้เราสามารถใช้งาน ฟังก์ชันต่าง ๆ ในบ้านได้อย่างสะดวกสบาย และปลอดภัยจะกลายเป็นเรื่องพื้นฐาน การสั่งเปิด – ปิดไฟ และ เครื่องปรับอากาศจะได้ทำได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ มือถือ (homeautomation)

ยานพาหนะ : ทั้งเรื่องรูปแบบของ รถยนต์ ยานยนต์ไร้คนขับ หรือแม้กระทั่ง รถยนต์ไฟฟ้าที่เคยเป็นสิ่งใหม่ จะพบเห็นได้ทั่วไป ในยุคหลังโควิด 19

โซเชียลมีเดีย : จะเพิ่มขึ้น ปรับเปลี่ยน รูปแบบ และมีฟีเจอร์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนอง การใช้งานที่หลากหลาย มีแนวคิดการตลาด เพื่อดึงดูดใจผู้ใช้งานมากมายและจะกลายเป็นความปกติใหม่ ทั้ง remixing user generated content จากช่องทาง TIK TOK หรือ memetic media ด้วยการนำภาพหรือคลิปสั้นมาทำเป็นมีม (การเขียน การพูด ท่าทาง ภาพล้อเลียนที่มีความหมาย เชิงตลก หรือปรากฏการณ์ลอกเลียนแบบอื่น ๆ ที่มักพบเห็นเป็นกระแส ในโซเชียลมีเดีย) ที่สามารถเรียกเสียงหัวเราะให้กับผู้พบเห็น

สินค้าอุปโภคบริโภค FMCG (Fast-Moving Consumer Goods หรือสินค้าอุปโภคบริโภค ทั่วไปที่มีการซื้อขายได้อย่างรวดเร็ว และมีราคาถูกจากต้นทุนที่ต่ำ มักเป็นสินค้าไม่คงทนที่ใช้แล้วหมดไป)  สินค้าที่ผลิตจากธรรมชาติ ปราศจาก สารปรุงแต่ง อย่างสูตรorganicหรือnatural จะเป็น สิ่งที่ผู้บริโภคมองหาบรรจุภัณฑ์แบบย่อยสลายได้หรือเป็นส่วนหนึ่ง ของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำให้เกิดขยะส่วนเกิน สามารถบริโภคและ หมดไปจะกลายเป็นเรื่องปกติเพราะลดต้นทุนผู้ผลิตและไม่เหลือทิ้ง เป็นภาระแก่ผู้บริโภค

เงิน : คนหันมาจับจ่ายผ่าน e-payment กันมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ทั้งในรูปแบบ e-money, card payment และ internet & mobile banking เพื่อชำระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค การซื้อสินค้า e-commerce รวมถึงชำระค่าโฆษณาผ่านการทำการตลาดในช่องทางโซเชียลมีเดีย

เครื่องนุ่งห่ม :นอกจากจะต้องตอบสนอง ด้านความสวยงาม สะท้อนภาพลักษณ์ของ ผู้สวมใส่แล้ว แบรนด์ต่าง ๆ ยังให้คุณค่ากับการเลือกใช้ วัสดุและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วย เพราะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงมุมมองการใช้ชีวิต และทัศนคติ ที่ถูกส่งผ่านออกมาผ่านแฟชั่นการแต่งกาย

ยา : ทัศนคติของคนยุคหลังโควิด 19 ที่มีต่อเรื่องสุขภาพจะมองหายาเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดปัญหา มากกว่าการรักษาเมื่อสุขภาพ เริ่มย่ำแย่ ธุรกิจอาหารเสริมที่ช่วยทั้งเรื่องความงามและสุขภาพ จึงโตขึ้นอย่างมหาศาล

โทรศัพท์มือถือ : เป็นอุตสาหกรรม แห่งเทคโนโลยีที่มีการอัปเดตนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เป็นประจำก็หันมาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม

พลังงาน : พลังงานทดแทนและ พลังงานหมุนเวียน ที่แต่เดิมมี ความสำคัญอยู่แล้วจะทวีความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีของพลังงานทดแทนจะมีความก้าวหน้าและ มีการพัฒนาสูงขึ้นทำให้ต้นทุนของพลังงานเหล่านี้ลดลง โดยเฉพาะ พลังงานจากแสงอาทิตย์และเชื้อเพลิงขยะ

ขอบคุณข้อมูลจาก BOT Magazine

 5,078 total views,  1 views today