InterGOLD
3 สิงหาคม 2021

Gold Around

ราคาทองคำวันนี้ ทิศทาง ข่าวสาร และ บทวิเคราะห์ ที่รวดเร็ว ใหม่สด ทุกวัน

รัสเซีย เท ดอลลาร์ ทิ้ง หันมาถือครอง เงินยูโร หยวน และ ทองคำ เพิ่มขึ้น

photo by Konstantin Kokoshkin | Global Look Press

photo by Konstantin Kokoshkin | Global Look Press

รัสเซีย เท ดอลลาร์ ทิ้ง หันมาถือครอง เงินยูโร หยวน และ ทองคำ เพิ่มขึ้น มีรายงานว่า กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของรัสเซีย ได้ขายเงินดอลลาร์ทิ้ง จากกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ หรือ National Wealth Fund ทั้งหมดแล้ว และได้เพิ่มสัดส่วนการถือครองเงิน ยูโร หยวน และ ทองคำ เข้ามาแทน

InterGOLD

มีรายงานว่า กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของรัสเซีย ได้ขายเงินดอลลาร์ทิ้ง จากกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ หรือ National Wealth Fund ทั้งหมดแล้ว และได้เพิ่มสัดส่วนการถือครองเงิน ยูโร หยวน และ ทองคำ เข้ามาแทน

ทำให้ สัดส่วนเงินทุนในกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติรัสเซีย เป็นดังนี้

1. ยูโร 39.7% จากเดิม 35%

2. เงินหยวน 30.4% จาก 15%

3. ทองคำ 20.2%

4. เงินปอนด์ 5% ลดลงจากเดิมถืออยู่ 10%

5. เงินเยน 4.7%

ส่วนเงินดอลลาร์ ที่เคยมีอยู่ 35% หรือคิดเป็นเงิน 41,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะนี้ เหลือเป็น 0 % แล้ว

โดยมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม มีจำนวน 13.57 ล้านล้านรูเบิล คิดเป็น 11.7% ของ GDP ที่คาดการณ์ไว้สำหรับปี 2564

Vladimir Vladimirovich Putin | photo bangkokbiznews.com

กระทรวงการคลังระบุว่า เงินหยวน และ เงินยูโร จะกลายเป็นทางเลือกแทนเงินดอลลาร์ และเป็นสกุลเงินของประเทศที่เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจต่างประเทศชั้นนำของรัสเซีย เช่นเดียวกับ “ทองคำ” ถือเป็นสินทรัพย์ที่สามารถปกป้องการลงทุนของ NWF จาก ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ

Andrei Belousov

ขณะที่ Andrei Belousov รองนายกรัฐมนตรีรัสเซีย ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดังกล่าว มีความเกี่ยวข้องกับการต่อต้านภัยคุกคามจากการคว่ำบาตร ของ สหรัฐฯ

ก่อนหน้านี้ ดมิทรี เปสคอฟ โฆษกของเครมลินกล่าวว่า กระบวนการลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และ ไม่ได้เกิดขึ้นกับรัสเซียเท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งเริ่มประสบกับความกังวลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของสกุลเงินหลักในทุนสำรอง

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมกระทรวงการคลังได้เสร็จสิ้นการแปลงสภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ถูกแยกออกจากโครงสร้างของกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติอย่างสมบูรณ์ พร้อมระบุว่า กระทรวงการคลัง แปลงเงินในบัญชีของธนาคารกลาง เช่นเดียวกับเงินจากงบประมาณของรัฐบาลกลาง เป็นสกุลเงินต่างประเทศในมูลค่า 31.6 พันล้านรูเบิล เข้ากองทุนเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม

อ้างอิง : rbc.ru

 404 total views,  1 views today

Translate »
%d bloggers like this: