InterGOLD
2 ธันวาคม 2021

Gold Around

ราคา ทองคำ วันนี้ ข่าวสาร บทวิเคราะห์

บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 4 ต.ค.64 by TDC

TDC GOLD

TDC GOLD

InterGOLD

ภาวะการขาดแคลนไฟฟ้าในจีนส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต (Supply chain) ซึ่งอาจจะทำให้ราคาสินค้าปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น กดดันภาวะเงินเฟ้อที่อาจจะเร่งตัวสูงขึ้นในอนาคต ซึ่งปัจจัยดังกล่าวทำให้ตลาดเริ่มกลับมากังวลว่าภาวะเงินเฟ้อที่อาจจะยาวนานกว่าที่คาดจะส่งผลต่อนโยบาย Tightening ของ FED ให้รุนแรงขึ้นหรือไม่ตลาดทองคำยังปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในคืนวันศุกร์ถึงแม้จะมีประเด็นดังกล่าวก็ตามในสัปดาห์นี้ติดตามตัวเลขการรจ้างงานนอกภาคเกษตรที่จะส่งผลต่อทิศทางดอกเบี้ย

ขอขอบคุณ : บริษัท ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด

 147 total views,  1 views today