InterGOLD
18 มกราคม 2022

Gold Around

ราคา ทองคำ วันนี้ ข่าวสาร บทวิเคราะห์

บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 5 ต.ค.64 by TDC

TDC GOLD

TDC GOLD

InterGOLD

ตลาดหุ้นยังอยู่ในช่วงปรับฐาน ซึ่งปัจจัยหลักยังมาจากความกังวลเรื่อง Bond yield
ที่ปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ประกอบกับความกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่อาจจะยาวนานกว่าที่คิด เป็นงูกินหางระหว่างกัน ซึ่งอัตราเงินเฟ้อที่กำลังเกิดขึ้นนั้นมองว่าเกิดจากทางฝั่ง Supply มากกว่า Demand ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอยู่แล้วเจอปัญหากับราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นอีก สำหรับทิศทางทองคำมองกลับมาทดสอบ $1750อีกครั้งหนึ่งหากไม่หลุดในรอบนี้มองว่า ราคามีโอกาสฟื้นตัวกลับในระยะกลาง

ขอขอบคุณ : บริษัท ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด

 212 total views,  1 views today