InterGOLD
2 ธันวาคม 2021

Gold Around

ราคา ทองคำ วันนี้ ข่าวสาร บทวิเคราะห์

บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 4 พ.ย.64 by TDC

TDC GOLD

TDC GOLD

InterGOLD

ผลการประชุม FOMC พบว่า มีแผนจะปรับลดวงเงิน QE ลง $15 billion ต่อเดือนโดยเป็นการลดการเข้าซื้อพันธบัตรลง $10 billion และ MBS $5 billion ขณะที่ยังมองอัตราดอกเบี้ยในกรอบ 0-0.25% และคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับขึ้นในปีหน้าหรือกลางปี 2023 หลังจากประกาศ Bond yield อายุ 2 ปีปรับตัวลดลงเช่นเดียวกับอายุ 10 ปี บ่งชี้ให้เห็นถึงท่าที Dovish ของ FED คือ ไม่ได้รีบลดวงเงินเร็วเกินไป ราคาทองคำคาดว่าจะกลับไปกรอบ $1787 อีกครั้งหนึ่ง

ขอขอบคุณ : บริษัท ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด

 147 total views,  2 views today