InterGOLD
18 มกราคม 2022

Gold Around

ราคา ทองคำ วันนี้ ข่าวสาร บทวิเคราะห์

บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 10 พ.ย.64 by SCT

ทองขึ้นบาทแข็ง

InterGOLD

คำแนะนำ : 

ทองขึ้นบาทแข็ง พาทองไทยผันผวน คืนนี้ดูดัชนีเงินเฟ้อชี้ชะตาทอง ข้าม 1835ไหม
     
แนวรับ 1808/ 1800 / 1793  แนวต้าน 1825|1830|1835
              Gold/silver           USD                       Baht        DOW (stock)
ระยะสั้น    SW up/SW   SW/  SW DOWN      SW                SW 
ระยะกลาง  SW UP/SW          SW                     SW               SW UP
ระยะยาว BULLISH              Neutral              WEAK          BULLISH

คำแนะนำรายวัน SIDEWAYS 1810-40

จุดเข้า BUY 1805-15
เป้าหมาย 1835-50
SL 1795รายสัปดาห์

คำแนะนำรายเดือน 1760-1875

จุดเข้า BUY 1780-1805 เป้าหมาย 1850-75
SL 1760   

บทวิเคราะห์ : 

ราคาทองยังรีบาวด์อย่างต่อเนื่องจากความกังวลภาวะเงินเฟ้อ และการชะลอขึ้นดอกเบี้ย หลังเมื่อวานผ่านกฎหมายงบประมาณก้อนโตของโจ ไบเดน ยิ่งดันเงินเฟ้อต่อไป ภาพรวมทองขึ้นอย่างชัดเจนแต่เสียทึค่าเงินบาทแข็งค่าเร็ว ทำให้ราคาทองไทยกลับย่อลง อย่างไรก็ตามโดยรวมระยะกลางไกล ราคาทองไทยก็ยังไปต่อได้
คืนนี้จับตาดัชนีเงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯ ที่คาดว่าจะสูงขึ้นด้วย ซึ่งตรงกับภาพระยะกลางทางเทคนิค ที่ราคาทองมาจ่อต้านสำคัญแถว $1835 หากข้ามได้ยืนได้ทองจะเป็นขาขึ้น ในทางกลับกันหากราคาไม่ผ่านในคืนนี้ ทองจะลงมาพักสั้นๆอีกรอบแล้วค่อยขึ้นต่อ กลยุทธ์ยังแนะย่อซื้อขึ้นขายเช่นเดิม

ขอขอบคุณ : บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จํากัด

 72 total views,  1 views today