InterGOLD
27 มกราคม 2022

Gold Around

ราคา ทองคำ วันนี้ ข่าวสาร บทวิเคราะห์

GoldAround Podcast 22 Dec.2021

GoldAround Podcast

GoldAround Podcast

ทองคำยังยืนเหนือ $1,800 ไม่ได้ ก่อนถูกเทร่วง หลุด $1,790 วันนี้ลุ้นอีกรอบ

สรุปข่าวทองคำเช้านี้ ประจำวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564

โดย อนุสรณ์ แก้วประจันทร์ บรรณาธิการข่าว GoldAround.com

 411 total views,  1 views today