InterGOLD
27 มกราคม 2022

Gold Around

ราคา ทองคำ วันนี้ ข่าวสาร บทวิเคราะห์

GoldAround Podcast 23 Dec.2021

GoldAround Podcast

GoldAround Podcast

ทองคำกลับมายืนเหนือ $1,800 ได้แล้ว เป้าต่อไป $1,810 และ $1,822

สรุปข่าวทองคำเช้านี้ ประจำวันพฤหัสที่ 23 ธันวาคม 2564

โดย อนุสรณ์ แก้วประจันทร์ บรรณาธิการข่าว GoldAround.com

 397 total views,  1 views today