InterGOLD
27 มกราคม 2022

Gold Around

ราคา ทองคำ วันนี้ ข่าวสาร บทวิเคราะห์

GoldAround Podcast 27 Dec.2021

GoldAround Podcast

GoldAround Podcast

ทองคำเคลื่อนไหวกรอบแคบแนว $1,820 - รศ.ดร.สมภพฯ ชี้เฟดอาจขึ้นเอกเบี้ยหลังจบ QE สกัดเงินเฟ้อ รับเลือกตั้งกลางปีสหรัฐฯ

สรุปข่าวทองคำเช้านี้ ประจำวันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2564

โดย อนุสรณ์ แก้วประจันทร์ บรรณาธิการข่าว GoldAround.com

 317 total views,  1 views today