InterGOLD
27 มกราคม 2022

Gold Around

ราคา ทองคำ วันนี้ ข่าวสาร บทวิเคราะห์

บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 11 ม.ค.65 by CAF

ออสสิริส

ออสสิริส

อัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯจะเพิ่มขึ้นจะกดดันธนาคารกลางสหรัฐฯปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่นักลงทุนคาดการณ์

InterGOLD

Reasons  ปัจจัยกระทบทองคำ

-ราคาทองคำรีบาวด์ รับนักลงเก็งกำไร หลังจาก investing.com คาดการณ์ว่า CPI YoY(Dec)ของสหรัฐฯจะประกาศที่ 7% มากกว่าเดิมในเดือน พ.ย. ที่ 6.8% ในอีกความหมาย คือ อัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯจะเพิ่มขึ้น และการเพิ่มขึ้นดังกล่าวจะกดดันให้ธนาคารกลางสหรัฐฯปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่นักลงทุนคาดการณ์

Day Trade

GOH22Hold Short เป้าหมาย 1750-1780 จุด Stop 1,810

GF10G22  Hold Short  ปิดสถานะ

Trend Trade ใช้ราคาปิดสิ้นวัน

GOH22 Hold Short จุด Stop 1,814

GF10G22ไม่เข้าสถานะ

ขอขอบคุณ : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

 28 total views,  1 views today