InterGOLD
22 มกราคม 2022

Gold Around

ราคา ทองคำ วันนี้ ข่าวสาร บทวิเคราะห์

GoldAround Podcast 11 Jan.2022

GoldAround Podcast

GoldAround Podcast

ทองคำกลับมายืนเหนือ $1,800 ได้แล้ว แต่ยังต้องเกาะติดใกล้ชิด คืนนี้ ปธ.เฟดจะแถลงต่อสภาสูง อาจดึงให้ร่วงได้

InterGOLD

สรุปข่าวทองคำเช้านี้ ประจำวันอังคาร ที่ 11 มกราคม 2565

โดย อนุสรณ์ แก้วประจันทร์ บรรณาธิการข่าว GoldAround.com

 250 total views,  1 views today